شرایط شرکت در مسابقه نقاشی

 
 
 
 

صفحه اصلی

 

برگشت به صفحه مسابقه نقاشی

 

دانش آموز عزیز:

موضوع مسابقه نقاشی برای هر سال در ابتدای سال میلادی از سوی سازمان جهانی بهداشت به کشورهای منطقه اعلام میشود. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت این دفتر از موضوع نقاشی سال آگاه شوید و نقاشی خود را به موقع در مسابقه شرکت دهید.

به شرایط شرکت در مسابقه:

1-     آثار ارسالی به شکل نقاشی یا طرح ترسیم شده توسط دانش آموزان 8 الی 18 ساله(هر نفر یک اثر) پذیرفته میشود. .

2-     آثار هنری باید روی کاغذ مناسب ارسال شده باشند. ارسال بوم و رنگ و روغن و آثار قاب دار به دلیل امکان آسیب دیدن، شکستن و ازبین رفتن اثر توصیه نمیشود.

3-     آثار خود را از طریق دفاترپستی به این سازمان (نشانی زیر) ارسال کنبد تا پس از جمع آوری و مرتب سازی به دفتر منطقه‌ مدیترانه شرقی این سازمان در کشور مصر فرستاده شوند. تنها کافی است نشانی زیر را بر روی پاکت پستی قید کنید (توجه فرمایید که با درج "صندوق پستی" ذیل بر روی پاکت، نیازی به نوشتن "کد پستی" نخواهد بود.)

نشانی:

 دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران (تهران، صندوق پستی 1565-14665)

 

و یا به صورت زیر چاپ کنید:

 

4-     از آنجا که آخرین مهلت دریافت آثار در دفتر منطقه ای توجه: مهلت ارسال آثار برای این مسابقه به پایان رسیده (توجه: مهلت ارسال آثار برای این مسابقه به پایان رسیدهن) میباشد، با  توجه به مدت زمان لازم برای تحویل پست و جمع آوری توسط این دفتر و ارسال به دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در قاهره، مهلت ارسال (تحویل به پست) توسط شرکت کنندگان تا توجه: مهلت ارسال آثار برای این مسابقه به پایان رسیده  می‌باشد. توجه داشته باشید این مهلت قابل تمدید نیست و آثاری که بعد از این تاریخ به پست تحویل شده باشند امکان شرکت در مسابقه را نخواهند داشت..

5-     نقاشی‌ها بر اساس گروه‌های سنی زیر تفکیک خواهند شد:

 • 8 و 9       سال

 • 10و11     سال

 • 12و13     سال

 • 14و15     سال

 • 16 تا 18   سال

6-      نقاشی‌های ارسالی توسط هیئت داوران در محل دفترمنطقه‌ای این سازمان مستقر در شهر قاهره کشور مصر بررسی شده و برندگان انتخاب می‌شوند. برخی از نکات مهم در انتخاب آثار شامل موارد ذیل میباشد:

 

نشانی:

 دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران (تهران، صندوق پستی 1565-14665)

 

7-    نشانی بالا فاقد کد پستی بوده و بطور مستقیم به صندوق پستی این دفتر آورده می شود.

8-     آثار ارسالی به هیچ صورت مسترد نخواهند شد.

9-     سازمان جهانی بهداشت حق استفاده از آثار دریافتی اعم از برنده یا غیر از آن را برای خود محفوظ می‌دارد.

10-     فرم  مشخصات که در بالا اساره شد، باید حاوی اطلاعات ذیل بوده و به پشت هر یک از آثار ارسالی الصاق شده باشد.

 • نام کامل شرکت کننده

 • شهر محل اقامت

 • سن شرکت کننده

 • نشانی کامل منزل

 • نام و نشانی مدرسه و شماره تلفن تماس

 • نام و شماره تماس ولیِ قانونی شرکت کننده

اطلاعات بالا بطور واضح و خوانا (به یکی از دو زبان فارسی یا انگلیسی) نوشته و یا ترجیحاً تایپ شوند.


توجه: آثار ارسال شده که فاقد مشخصات کامل در فرم پیوست شده باشند، درمسابقه شرکت داده نمی‌شوند.

10- جوایز برندگان مقام اول تا پنجم مسابقه "در هر گروه سنی" به‌ترتیب زیر خواهد بود:

 • رتبه اول، برنده دویست دلار امریکا،

 • رتبه دوم، برنده یکصدوهفتادوپنج دلار امریکا،

 • رتبه سوم برنده یکصدوپنجاه دلار امریکا،

 • رتبه چهارم برنده یکصدوبیست و پنج دلار امریکا،

 • رتبه پنجم برنده یکصد دلار امریکا خواهد شد.

 برای هریک از برندگان علاوه بر جایزه نقدی، تقدیرنامه ای از سوی دفتر منطقه ای سازمان صادر و تحویل خواهد شد. ضمناً پس از انتخاب آثار برگزیده، نمایشگاهی از این آثار در محل ساختمان این سازمان در شهر قاهره کشور مصر برگزار خواهد شد.

 

سخنی با مدارس و معلمان گرامی:

 از مدارس تقاضا می‌شود آثار را به صورت انتخابی ارسال نمایند. با وجود آن‌که همۀ دانش آموزان به شرکت در این مسابقه ترغیب و تشویق میشوند تا آگاهی شان نسبت به موضوع مسابقه ارتقاء یابد، هیئت داوران فقط آثار نویدبخش و مثبت را مورد ارزیابی قرار خواهد‌داد. ضمناً باید به دانش آموزان کمک شود تا فرم‌ها را خوانا، واضح و بطور کامل پر‌کنند.


[1]Depression

[2]Letís talk

[3]هجدهم فروردین

[4]طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت،منطقهمدیترانه شرقی شامل کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا می‌باشد.

 

 

پوسترهای روز جهانی سلامت امسال را ببینید
 

برگشت به صفحه مسابقه نقاشی

صفحه اصلی

 

 
                                                                      
 

برگشت به صفحه اصلی

 

Designed by: Farid Karimzadeh