گزارش  شرکت دانش آموزان ایرانی در مسابقه نقاشی روز جهانی سلامت سال 1396

بازگشت به صفحه اصلی

 


به منظور شرکت در مسابقه بین المللی نقاشی روز جهانی سلامت امسال، طی ماههای دی و بهمن سال گذشته بیش از شش هزار نقاشی از سوی دانش آموزان ایرانی به دفتر کشوری سازمان جهانی بهداشت ارسال و توسط این دفتر جمع آوری و ثبت شدند.

تمامی آثار دریافت شده طی چند نوبت، به دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت (برگزار کننده مسابقه) مستقر در قاهره - مصر ارسال گردید. داوران بین المللی مسابقه پس از بررسی همگی آثار، تعدادی از آنها را برای دریافت جایزه و یا لوح تقدیر انتخاب نمودند که تعداد هشت نقاشی از دانش آموزان ایرانی در میان برگزیدگان می باشند.

تعدادی از نقاشی های برگزیده، با دریافت جایزه و تعدادی نیز با دریافت تقدیرنامه مورد تشویق قرارگرفته اند. اسامی برندگان جایزه عبارتند از

  • فربد جعفری رتبه اول
  • لاوین حسن زاده اسکویی رتبه سوم
  • فاطمه جوانمردی قهدریجانی رتبه سوم
  • حمیدرضا کیوانمهر رتبه سوم
  • دریا احمدی تقديرنامه
  • فاطمه نورمحمدی تقديرنامه
  • شبنم نوری کریانی تقديرنامه
  • فاطمه زهرا سوادکوهی تقديرنامه
     

 

با مراجعه به گالری عکس ها  می توانيد نقاشی های برنده را با کیفیت بالاتر ببینید.

    

بازگشت به صفحه اصلی

 
                                                                      
 

برگشت به صفحه اصلی

Designed by: Farid Karimzadeh