گزارش شرکت دانش آموزان ایرانی در مسابقه نقاشی روز جهانی سلامت سال 1396

 
به منظور شرکت در مسابقه بین المللی نقاشی روز جهانی سلامت امسال، طی ماههای دی و بهمن سال گذشته بیش از شش هزار نقاشی از سوی دانش آموزان ایرانی به دفتر کشوری سازمان جهانی بهداشت ارسال و توسط این دفتر جمع آوری و ثبت شدند.

تمامی آثار دریافت شده طی چند نوبت، به دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت (برگزار کننده مسابقه) مستقر در قاهره - مصر ارسال گردید. داوران بین المللی مسابقه پس از بررسی همگی آثار، تعدادی از آنها را برای دریافت جایزه و یا لوح تقدیر انتخاب نمودند که تعداد هشت نقاشی از دانش آموزان ایرانی در میان برگزیدگان می باشند.

تعدادی از نقاشی های برگزیده، با دریافت جایزه و تعدادی نیز با دریافت تقدیرنامه مورد تشویق قرارگرفته اند. اسامی برندگان جایزه عبارتند از:
  • فربد جعفری رتبه اول در گروه سنی 8-9 ساله

  • لاوین حسن زاده اسکویی رتبه سوم  در گروه سنی 10-11 ساله

  • فاطمه جوانمردی قهدریجانی رتبه سوم  در گروه سنی 10-11 ساله

  • حمیدرضا کیوانمهر رتبه سوم  در گروه سنی 14-15 ساله

  • دریا احمدی دریافت تقديرنامه

  • فاطمه نورمحمدی دریافت تقديرنامه

  • شبنم نوری کریانی دریافت تقديرنامه

  • فاطمه زهرا سوادکوهی دریافت تقديرنامه

با مراجعه به گالری عکس ها می توانيد نقاشی های برنده را با کیفیت بالاتر ببینید.

 

    

برگشت به صفحه اصلی

Designed by: Farid Karimzadeh