برنده های مسابقه نقاشی به مناسبت روزجهانی بهداشت در سال 2018 میلادی

 

جدول زیر دانش آموزان برنده در مسابقه نقاشی روز جهانی سلامت را نشان میدهد که فروردین ماه امسال در دفتر منطقه ای سازمان واقع در قاهره مصر برگزار گردید. در میان شرکت کنندگان از 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی، دوازده اثر از دانش آموزان ایرانی در گروههای سنی مختلف موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم در این منطقه شده اند که جوایز آنها از طریق دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران به ایشان اهدا میگردد.

 

نام شرکت کننده گروه سنی رتبه احراز شده
محدثه تشویقی 8 تا 9 سال اول
راستین عظیمی 8 تا 9 سال دوم
فربد جعفری 8 تا 9 سال سوم
غزل فاضلی 10 تا 11 سال چهارم
فاطمه جوانمردی قهدریجانی 12 تا 13 سال اول
لاوین حسن زاده اسکویی 12 تا 13 سال سوم
مریم رضاپناهی 14 تا 15 سال اول
فاطمه آذریان 14 تا 15 سال سوم
فاطمه قربانی 14 تا 15 سال پنجم
مانا صراحی  16 تا 18 سال اول
فاطمه تبریزی 16تا 18 سال دوم
زهرا آقایی 16تا 18 سال سوم

 

برای دیدن نقاشی های حائز رتبه اینجا کلیک کنید.

 

برگشت به صفحه اصلی

 

Designed by: Farid Karimzadeh