مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در ایران

بازگشت


مرکز مرجع تحقیقات هاری


انستیتو پاستور

(موقعیت) تهران
(شروع همکاری از تاریخ) 1351/10/11

(نشانی تارنمای موسسه) http://fa.pasteur.ac.ir


تحقیقات در زمینه سل

 


مرکز آموزش سل
دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی

تهران
1372/6/1
www.nritld.ac.ir


شیمی بالینی و کنترل کیفیت


بخش بیو شیمی، آزمایشگاههای ملی مرجع


تهران
1373/7/25


سلامت روان


بخش سلامت دندان جامعه
،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تهران
1388/1/1

tip.iums.ac.ir

 

پژوهش و آموزش در زمینه بیماریهای قلب و عروق


پژوهشکده قلب و عروق اصفهان،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان
1382/1/7
icrc.mui.ac.ir
 


پژوهش آموزش و مدیریت استئوپروز و دیابت


پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

تهران

1385/10/11

http://sbmu.ac.ir


کنترل دخانیات

مرکز کنترل دخانیات،
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی

تهران
1386/9/10
http://sbmu.ac.ir


تعلیم
و آموزش کنترل شنوایی


مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن،
دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران

1390/2/10
www.ent-hns.org


سلامت چشم و برنامه پیشگیری از نابینایی
 

مرکز تحقیقات بینایی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران
1390/2/1
www.orcir.ir


تحقيقات و آموزش غدد

 

 

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران
1382/6/5
emrc.tums.ac.ir


نظارت بر اچ آی وی و ایدز

 

مرکز منطقه ای مدیریت دانش اچ آی وی
/ایدز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

کرمان
1392/2/20
www.hivhub.ir

پژوهش و آموزش در زمینه پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران
1392/11/11
en.cncr.iums.ac.ir


آموزش و پژوهش در زمینه ایمنی فراورده های خونی

 

سازمان انتقال خون ایران


تهران
1392/6/11
www.ibto.ir


پژوهش و آموزش در زمینه
سلامت دندان


بخش سلامت دندان جامعه،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تهران
1388/1/1

http://sbmu.ac.ir


پژوهش در زمینه بیماریهای غیرواگیر و سرطانهای گوارشی

مرکز تحقیقات در زمینه  سرطانهای گوارشی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
(بیمارستان شریعتی)

تهران
1385/10/11
acta.tums.ac.ir


تحقیق و آموزش در زمینه تغذیه

 

مرکز تحقیقات و آموزش در زمینه تغذیه، 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

تهران

1370/3/10

http://www.nnftri.ac.ir


توسعه آموزش


مرکز توسعه آموزش،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران
1374/11/22
http://sbmu.ac.ir


سوء مصرف مواد و سلامت روان

 

مرکز ملی مطالعات اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران
1394/12/11
incas.tums.ac.ir