تماس با ما

 

 

دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت درج.ا.ایران:

 

تهران - صندوق پستی 14665-1565
 


 رایانامه (ایمیل)

emacoirawr@who.int

 

تلفن

    (+9821)   8836 3979
    (+9821)   8836 3980
    (+9821)   8836 3718

 

نمابر

 (+9821)   8836 4100

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره موقعیت های شغلی سازمان ملل در ایران ابنجا کلیک کنید.