تماس با ما

 

 

 

نمایندگی سازمان جهانی بهداشت:

 

صندوق پستی 14665-1565

تهران - جمهوری اسلامی ایران

 پست الکترونیک (ایمیل)

 

تلفن:  


 

نمابر:

 

emacoirawr@who.int

 

    (+9821)   8836 3979
    (+9821)   8836 3980
    (+9821)   8836 3718
 

 (+9821)   8836 4100

 

 دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان    

   ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره موقعیت های شغلی سازمان ملل در ایران ابنجا کلیک کنید.