برنامه های همکاری سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران

 

دفتر کشوری سازمان جهانی بهداشت در تعامل و همکاری نزدیک با همتایان دولتی خود قرار دارد، به‌ ویژه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دیگر وزارت‌خانه‌های مرتبط، موسسات آموزشی و همچنین دانشگاه ‌های علوم پزشکی، سازمان‌های جامعه مدنی، و نیز دیگر آژانس‌های سازمان ملل متحد که با موضوعات مرتبط با سلامت کار می‌کنند. فعالیت‌های سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران در انطباق کامل با اولویت‌های ملی سلامت بوده و با همکاری نزدیک ادارات مختلف وزارت بهداشت برنامه‌ریزی شده است.

در حال حاضر برنامه های مشترک کاری این سازمان و جمهوری اسلامی ایران در قالب کمک ‌های فنی در زمینه‌ های ذیل ارائه ‌می‌گردد:

 

 

آرمان‌ های توسعه پایدار (SDG) و سلامت:

 • حمایت از وزارت بهداشت در مستند سازی و هدف‌ گذاری شاخص‌های سلامت ذیل آرمان‌های توسعه و در راستای ششمین برنامه ملی توسعه،

 • تدوین برنامه عملیاتی برای نیل به اهداف سلامت در کلیه بخش‌ها اعم از سلامت وغیره

 

 

توسعه سامانه بهداشت برای نیل به پوشش همگانی سلامت:

 • برنامه تحول سلامت،

 • برپایی برنامه پزشک خانواده برای مراقبت‌های اولیه،

 • بهبود کیفیت مراقبت،

 • فن‌آوری‌ها و داروهای اساسی،

 • دیپلماسی جهانی سلامت،

 • توسعه ظرفیت‌ها در زمینه‌های مختلف سامانه سلامت

 

 

مراقبت و کنترل بیماری ‌های غیر واگیر:

 • مرور برنامه‌های مراقبت و کنترل بیماری‌های غیرواگیر،

 • پیش‌گیری و کنترل مصرف دخانیات،

 • کاهش مصرف چربی نمک وشکر،

 • یکپارچه سازی مراقبت ازبیماری‌های غیر واگیر در سامانه مراقبت اولیه

 

 

سلامت روان، سوانح و خشونت‌:

 • تقویت خدمات سلامت روان،

 • سوانح و خشونت

 

 

کنترل بیماری‌ های واگیر:

 • برنامه ملی اچ آی وی/ایدز،

 • برنامه ملی حذف مالاریا،

 • برنامه مبارزه با سل،

 • برنامه ایمن ‌سازی و مراقبت واکسن‌ها

 

 

بهبود سلامت کودکان و بارداری:

 • سلامت مادران،

 • سلامت کودکان،

 • مدیریت یکپارچه بیماری های کودکی (IMCI) و برنامه مراقبت صحیح کودک،

 • برنامه سلامت نوجوانان وجوانان

 

 

آمادگی و پاسخ به وضعیت اضطراری:

 • مقررات بین‌ المللی سلامت،

 • امنیت غذایی،

 • فلج اطفال،

 • مقاومت میکروبی،

 • تقویت آمادگی برای وضعیت اضطراری

 

 

سلامت محیط:

 • کیفیت آب‌ و تاسیسات بهداشتی

 • ارزیابی تاثیر سلامت