دفتر کشوری سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران

 

بازگشت به صفحه اصلی (فارسی)

معرفی سازمان جهانی بهداشت

 

 

 
 

 

تاریخچه دفتر WHO در ایران

سازمان جهانی بهداشت از سال 1363 خورشیدی دفتر نمایندگی خود را در جمهوری اسلامی ایران تاسیس نمود.  این دفتردر ابتدا دارای  فضای کوچک و پرسنل معدودی بود. گسترش فعالیتهای مشترک با وزارت بهداشت در طی سالهای اخیر سبب توسعه فیزیکی دفتر نمایندگی گردیده و در ضمن، توسعه سازمانی و محیطی آن همزمان با انتقال دفتر به محل جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1383 نیز عملی گردید.

 در حیطه فعالیتهای برنامه ریزی شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این دفتر با تقسیم وظایف و تشکیل واحدهای ذیل تلاش خود را در پیشبرد بهینه برنامه های مشترک عملی نموده که در اینجا برای هریک از واحدهای مذکور توضیح مختصری آورده میشود:


 

AKM: واحد انتشارات و مدیریت دانش                                                                                   بالا

این واحد مسئولیت کتابخانه، مرکز اطلاعات، و نیز انتشار اطلاعات سازمان جهانی بهداشت در ایران را عهده دار است. درمجموعه چاپی کتابخانه بیش از 9,000 عنوان نشریه (عمدتاً نشریات سازمان جهانی بهداشت) موجود است. بعلاوه کتابخانه دارای مجموعه ای غنی از پوسترهای انگلیسی و فارسی و مواد غیر چاپی می باشد.

این واحد آخرین اخباری را که از دفتر مرکزی یا دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت دریافت می دارد با مسئولین، پژوهشگران و علاقمندان به اطلاعات بهداشتی از طریق پست الکتونیکی به اشتراک می گذارد. همچنین چنانچه نشریات سازمان جهانی بهداشت را در نسخ متعدد دریافت دارد میان مسئولین، سیاست گداران و پژوهشگران حوزه سلامت توزیع می نماید.

ازدیگر وظایف واحد انتشارات و مدیریت دانش انجام مراحل لازم جهت کسب مجوز برای ترجمه نشریات سازمان جهانی بهداشت به فارسی و نیز درخواست نمایه شدن مجلات پزشکی و بهداشتی انتشار یافته در ایران در ایندکس مدیکوس منطقه مدیترانه شرقی می باشد.

وجود یک شبکه اطلاعاتی مؤثر در مرکز اطلاعات جستجوی اطلاعات الکترونیکی را میسر ساخته است. بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در مرکز اطلاعات منجر به دسترسی آسان و قابل اطمینان به گستره وسیعی از بانک های داده و منابع اطلاعاتی شده است، از آنجمله می توان از بانک های داده دفتر مرکزی و منطقه ای سازمان جهانی بهداشت و کتابخانه های مجازی آنان، شبکه اطلاعات بیومدیکال (HBI)، پایگاه اطلاعات جهانی تمام متن (GIFT) و نیز وب سایت های دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران به آدرس اینترنتی www.emro.who.int/iran  به انگلیسی و www.whoiran.org  به فارسی و انگلیسی نام برد.

نهایتاً واحد انتشارات و مدیریت دانش مسئول جمع آوری و ارایه اخباری است که فعالیت ها و رخدادهای مهم دفتر را منعکس می کند. "سلامت ایران: خبرنامه سازمان جهانی بهداشت در ایران" مرتباً در دو بخش فارسی و انگلیسی منتشر می شود. سایر انتشارات دفتر گزارشات سالانه و دوسالانه، کاتالوگ ها و بروشورها، و مقالات خبری دفتر را در بر می گیرد. این نشریات بصورتی گسترده در داخل و خارج کشور توزیع می شود.

 

 

OAF: مـــدیــــــــریت مــــــالـــی و اداری                                                                                   بالا

بخش امور اداری و مالی به تحقق بخشهای تخصصی، اضطراری وبرنامه های دیگر سازمان جهانی بهداشت در زمینه های اداری، مالی و تدارکاتی یاری می رساند و بکارگیری منابع دفتر را با مصرف بهینه تضمین می نماید.
این واحد همچنین با فراهم آوردن محیطی توانمند برای انجام مطلوب و موثر وظایف از طریق واحدهای اداری، مالی، تدارکاتی، حمل و نقل، امنیتی ، پذیرش و خدمات ، فعالیت های اداره را تسهیل می کند.
برخی از وظایف اصلی این واحد عبارتند از:

 • رسیدگی به حساب تنخواه، محاسبات و پرداخت ها در قبال دستور پرداخت

 • نگهداری سوابق کلیه امور مالی سازمان

 • هماهنگی موارد ایمنی با سیستم سازمان ملل

 • پیگیری صدور یا تمدید قرارداد پرسنل

 • نگهداری سوابق قراردادها، مرخصی ها و ارزیابی عملکرد پرسنل

 • خرید لوازم ضروری ومورد نیاز از بازارهای داخلی و مراقبت از وسایل نقلیه اداره

 • تنظیم ویزای ورود/ خروج برای کارمندان و رزرو بلیط هوایی/ زمینی برای آنان

 • هماهنگی جهت رزرو هتل برای میهمانان و مشاوران که به کشور می آیند

 • کمک به اجاره محل / اتاق کنفرانس و نیز تدارک پذیرایی در طول همایش های برگزار شونده
   

 


وظیفه ی اصلی واحد سیاستگذاری در زمینه ی پژوهش و همکاری دردفتر سازمان جهانی بهداشت ، ایجاد بستر مناسب برای کمک و حمایت از جنبه های فنی و مدیریتی پژوهش سلامت در ایران است. هدف ، ارتقاء پژوهش درزمینه ی سلامت است و بکارگیری نتایج حاصل از آن در سیاستگذاریها، برنامه ریزیها و نیزایجاد هماهنگی میان همکاران ، سهامداران و سازمانها جهت نیل به اهداف توسعه هزاره می باشد.
از دیگرکارهای این واحد برقرای هماهنگی میان دفترکشوری و سایردفاترسازمان جهانی بهداشت در منطقه و دفترمرکزی است. یکی ازمهمترین حوزه های فعالیت این واحد ارتباط و همکاری با مراکزهمکارسازمان جهانی بهداشت (WHO Collaborating Centers) است. وظایف و برنامه های اصلی این واحد به این شرح می باشد:

 • پژوهش در زمینه ی نظام سلامت (Health System)

 • پژوهش در زمینه ی بیماریهای گرمسیری و کمک های مالی درغالب طرح های پژوهشی کوچک

 • ایجاد هماهنگی درموضوعات مربوط به نهادهای حاکمیت (Governing Bodies) در سازمان جهانی بهداشت (مجمع جهانی بهداشت، هیئت اجرایی سازمان جهانی بهداشت ، کمیته منطقه ای و ....)

 • پی گیری اهداف توسعه هزاره (اهداف سلامت محور)

 • ارتباط با سایر دفاتر سازمان ملل و شرکاء (سهامداران) ، نهادهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدنی

 • ایجاد هماهنگی میان مراکز همکارسازمان جهانی بهداشت

 • بزرگداشت روزجهانی سلامت و سایر روزهای جهانی ونیز جوایزبین المللی
   

علاوه بر فعالیتهای ذکر شده، این واحد در زمینه ی موضوعات مربوط به راهکارهای همکاری ملی (Country Cooperation Strategies) و حضورسازمان جهانی بهداشت در کشور (WHO Country Presence) نیزهمکاری می کند.

همچنین، بر اساس برنامه تعریف شده برای سایستگذاری در پژوهش و همکاری و با تمرکز بر موضوعات زیر، ازوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پشتیبانی فنی می نمایید:

 • ارتقاء فرهنگ پژوهش

 • بکارگیری نتایج حاصل از پژوهشهای سلامت توسط سیاستگذاران

 • درنظرگرفتن ملاحضات اخلاقیی پژوهشهای سلامت در کشور

 • همانگی و همکاری مراکزهمکار سازمان جهانی بهداشت در کشورو سهم آنها در برنامه سلامت ملی و پیوستن آنها به شبکه های بین المللی

 • مستندسازی و توسعه راهکارهایی برای نظارت و ارزشیابی ملی
   

 

 

 
 

بازگشت به صفحه اصلی (فارسی)